15 juli 2014: Mijn opiniestuk over "Het debacle van 50 jaar migratie" in De Morgen, later in De Wereld Morgen, later op de Nederlandse Radio 1. Een fragment:

"Het gebrek aan aandacht voor de feitelijke geschiedenis is voor mij een teken aan de wand dat we niet klaar zijn ons migratieverleden te erkennen als volwaardig deel van onze nationale geschiedenis. Migratiegeschiedenis wordt algemeen beschouwd als een 'geschiedenis van de anderen' terwijl ik durf beweren dat we de afgelopen vijftig jaar toch vooral samen hebben doorgebracht. En die geschiedenis bovendien een veel diepere impact heeft op onze hedendaagse samenleving dan het verhaal van de landverhuizers naar de Verenigde Staten, een verhaal dat we sinds de opening van het Red Star Line Museum klaarblijkelijk wél als 'onze' geschiedenis aanvaarden."

Reacties