Over Turkije aan de Leie

Turkije aan de Leie geeft een kroniek van 50 jaar migratie die ver voorbij de stereotiepen gaat. Het boek bekijkt migratie op de schaal waarop ze het tastbaarst is: in de wijken, straten en huiskamers van een stad. Het verhaal is zowel erg Gents als universeel. Met aandacht voor de grote evoluties en kleine verhalen.“Verplichte lectuur voor iedereen die migratie wil begrijpen.”
Professor emeritus Herman Balthazar, oud-gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen

"Oas t’er iene boek nie in euwen persuunlijken bibliotheek mag oentbreke es het wel den diene. Oaze kik een poar moand geleen heuren proefdruk in handen kreeg woare’k van bladzijde ien verkocht... Op ien of andere maniere goade Mehmet, Ayse, Ali…op een andere maniere goan bekijke. En da dankzij nen boek.”
Luk De Bruycker (aka Pierke Pierlala)

“Een belangrijk boek, waarmee Tina De Gendt aan de Turkse gemeenschap het cadeau doet de eigen geschiedenis te leren kennen en aan de Vlamingen het cadeau om eindelijk een aantal dingen te kunnen begrijpen.”
Serpil Aygün in Binfikir

“Een zeer mooi boek met een schat aan informatie en getuigenissen die anders waren verloren gegaan. Het is een biografie van de Turkse gemeenschap in Gent en ik zal het bewaren als een belangrijk tijdsdocument. Dank u.”
dr. Ercan Cesmeli

“Turkije aan de Leie is zowel een standaardwerk over een sociologisch fenomeen als een kroniek van een groeiend ‘pluricultureel samenleven’ geworden. En het is bovendien ook nog eens boeiend en vlot leesbaar geschreven”
Freek Neirynck in De Geus

“Een noodzakelijk boek. Eén van de vele dingen die het boek begrijpelijk maakt is dat migranten nooit echt terug kunnen gaan, omdat het land dat ze hebben achtergelaten eigenlijk niet meer bestaat.”
John Vandaele in MO*

“Iedereen zou dit boek moeten lezen. Eindelijk erkenning voor de uitdagingen die wij in onze eerste jaren in Gent hebben gekend, maar ook voor de mooie vriendschappen die we met onze Belgische vrienden hebben opgebouwd. Dank aan iedereen die aan dit boek heeft meegeholpen door zijn herinneringen met Tina te delen.”
Meester Recep Cirik (hoca)

“Ik beveel dit boek aan iedereen aan. De verhalen die erin staan bieden inzicht in het eigen doen en laten. Ik ben ervan overtuigd dat het ons zal helpen om samen van Gent een nog betere stad te maken.”
burgemeester Daniël Termont

Reacties