Cultuurraad Gent: Memorandum

Al sinds 2015 ben ik trots lid van de Gentse Cultuurraad. Binnen die adviesraad hebben wij de afgelopen maanden gewerkt aan een memorandum waarin we onze prioriteiten op vlak van cultuur voor de volgende beleidsperiode kenbaar maakten. De overhandiging van dit memorandum (waarvoor ik de pen mocht vasthouden) aan schepen Annelies Storms viel samen met een Politiek Debat op maandag 13 maart in De Centrale. Het memorandum is op te vragen via cultuurraad@stad.gent.


Reacties